Miljøgevinst ved håndtering av brukt IT-utstyr

Gjenbruk av IT-utstyr fra en bedrift eller en etat kan gi en stor miljøgevinst. Når vi har slettet data fra utstyret, selger vi det videre til andre brukere.