Policy

Miljø-, kvalitetssikring og informasjonssikkerhet er en viktig del av bedriftenes ledelsesfilosofi. AD etterstreber et «integrert» styringssystem som skal bidra positivt på alle nivåer i virksomheten.
Gjennom opplæring og involvering engasjerer vi alle ansatte i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Miljø

 • Alternativ Data skal jobbe aktivt for å forbedre miljø ved å produsere mest mulig for gjenbruk.
 • Alternativ Data skal være stolte over sitt engasjement i å beskytte miljøet.
 • Alternativ Data skal jobbe for å etterleve myndighetspålagte krav.

Et mål er å kunne produsere mest mulig for gjenbruk. Et annet er å måle antall enheter som blir solgt i forhold til hvor mange som kommer inn, måle antall kilo som går til gjenbruk i forhold til totalt hvor mye som kommer inn.

Kvalitet

 • Alternativ Data leverer kvalitet på tjenester og produkter i henhold til myndighetspålagte krav.
 • Alternativ Data skal sørge for at sine ansatte til enhver tid har nødvendig kompetanse og er kvalifisert for oppgavene de gjennomfører.

Alternativ Data måler kvalitet gjennom å se til reklamasjoner sett i forhold til antall ordre på innstrøm og eksport.

Informasjonssikkerhet

 • Alternativ Data skal etterleve myndighetenes krav om behandling av informasjon og personopplysninger.
 • Alternativ Data’s kompetanse skal ivareta sine kunders behov for sikker håndtering av lagringsmedier.
 • Alternativ Data sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet gjennom risikobasert tilnærming.

Alternativ Data måler Informasjonssikkerhet gjennom å se til forbedringer som er utført som følge av risikovurderinger.

Policy

Miljø-, kvalitetssikring og informasjonssikkerhet er en viktig del av bedriftenes ledelsesfilosofi. AD etterstreber et «integrert» styringssystem som skal bidra positivt på alle nivåer i virksomheten.
Gjennom opplæring og involvering engasjerer vi alle ansatte i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Miljø

 • Alternativ Data skal jobbe aktivt for å forbedre miljø ved å produsere mest mulig for gjenbruk.
 • Alternativ Data skal være stolte over sitt engasjement i å beskytte miljøet.
 • Alternativ Data skal jobbe for å etterleve myndighetspålagte krav.

Kvalitet

 • Alternativ Data leverer kvalitet på tjenester og produkter i henhold til myndighetspålagte krav.
 • Alternativ Data skal sørge for at sine ansatte til enhver tid har nødvendig kompetanse og er kvalifisert for oppgavene de gjennomfører
 • Alternativ Data måler kvalitet i forhold til reklamasjoner sett i forhold til antall ordre på Innstrøm og eksport

Informasjonssikkerhet

 • Alternativ Data skal etterleve myndighetenes krav om behandling av informasjon og personopplysninger.
 • Alternativ Data’s kompetanse skal ivareta sine kunders behov for sikker håndtering av lagringsmedier.
 • Alternativ Data sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet gjennom risikobasert tilnærming.