Policy

Miljø-, kvalitetssikring og informasjonssikkerhet er en viktig del av bedriftenes ledelsesfilosofi. AD etterstreber et «integrert» styringssystem som skal bidra positivt på alle nivåer i virksomheten.
Gjennom opplæring og involvering engasjerer vi alle ansatte i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Miljø

  • Alternativ Data skal jobbe aktivt for å forbedre miljø ved å produsere mest mulig for gjenbruk.
  • Alternativ Data skal være stolte over sitt engasjement i å beskytte miljøet.
  • Alternativ Data skal jobbe for å etterleve myndighetspålagte krav.

Kvalitet

  • Alternativ Data leverer kvalitet på tjenester og produkter i henhold til myndighetspålagte krav.
  • Alternativ Data skal sørge for at sine ansatte til enhver tid har nødvendig kompetanse og er kvalifisert for oppgavene de gjennomfører.

Alternativ Data måler kvalitet gjennom å se til reklamasjoner sett i forhold til antall ordre på innstrøm og eksport.

Informasjonssikkerhet

  • Alternativ Data skal etterleve myndighetenes krav om behandling av informasjon og personopplysninger.
  • Alternativ Data ivaretar sine kunders behov for sikker håndtering av lagringsmedier ved å følge NSM’s retningslinjer.
  • Alternativ Data sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet gjennom risikobasert tilnærming.