Policy

Miljø-, kvalitetssikring og informasjonssikkerhet er en viktig del av bedriftenes ledelsesfilosofi. AD etterstreber et «integrert» styringssystem som skal bidra positivt på alle nivåer i virksomheten. Gjennom opplæring og involvering engasjerer vi alle ansatte i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Miljø

 • Alternativ Data skal jobbe aktivt for å forbedre miljø ved å produsere mest mulig for gjenbruk
 • Alternativ Data ønsker å redusere bruken av engangsemballasje
 • Alternativ Data skal knytte til seg samarbeidspartnere som har fokus på miljø innenfor gjenvinning.
 • Alternativ Data jobber kontinuerlig med forbedringer i henhold til miljø.

Kvalitet

 • Alternativ Data skal være best på sikker sletting
 • Alternativ Data skal ha høy kundetilfredshet
 • Det skal være enkelt å bruke Alternativ Data
 • Våre brukte PCer har høy teknisk standard
 • Alternativ Data skal sørge for at sine ansatte til enhver tid har nødvendig kompetanse og er kvalifisert for oppgavene de gjennomfører​
 • Alternativ Data jobber kontinuerlig med forbedringer i henhold til kvalitet

Informasjonssikkerhet

 • Alternativ Data er opptatt av å levere bekymringsfri, rask og sikker retur av IT-utstyr og sikker sletting av lagringsmedier ved å følge NSMs retningslinjer
 • Alternativ Data skal sørge for at sine ansatte til enhver tid har nødvendig kompetanse og er kvalifisert for oppgavene de gjennomfører
 • Alternativ Data er opptatt av at alle ansatte, kunder og partnere skal motta korrekt informasjon ved behov og at informasjonen behandles konfidensielt
 • Alternativ data skal sikre at informasjonen blir behandlet i samsvar med relevante forretnings- og kontraktsmessige krav, samt personvernlovgivningen
 • Alternativ Data jobber kontinuerlig med mål og forbedringer i forhold til informasjonssikkerhet

Versjon 08/10-2019