Hvordan bli kvitt bedriftens gamle IT-utstyr?

Når sensitiv informasjon skal slettes fra lagringsmedier, er prosessen standardisert og inneholder et sett med rutiner og faste operasjoner som må gjennomføres.