Sikker sletting av data

Personopplysninger på avveie kan gi store konsekvenser; det er et lovpålagt krav om sikker sletting i personvernloven.

Vi sørger for sikker sletting av informasjon når du skal kvitte deg med brukt IT-utstyr.