Hvorfor skal alt slettes med sikre metoder?

Sensitive data på avveie er et økende problem. Derfor må alle enheter gjennomgå sikker sletting med tilhørende dokumentasjon ved avhending. AD har gjennom snart 30 år vært i forkant av utviklingen på fagfeltet.