Sisteleddssikkerhet

Informasjon kan komme på avveie ved avhending.
Dette er problematisk både med hensyn til persondata og bedriftssensitive opplysninger.